Postup znovu uvedení http://www.cerny-elektroinstalace.cz/ do provozu zahradního bazénu je poměrně náročný, jedná se o sled úkonů v přesném pořadí, u nichž by nemělo dojít k záměně nebo k vynechání.
Po zimě se před dopouštěním vody musí provést důkladná očista stěn a dna nádrže. Tím musíte bezpodmínečně začít, neboť se za několik měsíců i při důkladném zazimování na nich objeví nános slizu z rozmnožených mikroorganismů. Toho se zbavíte speciálními přípravky.

bazén

Následuje montáž filtrační jednotky, která se připojuje k čerpadlu, případně solárnímu ohřevu. Tuto nejnáročnější pasáž nepodceňujte, buďte pečliví a kontrolujte všechny spoje armatur, pískovou náplň (ta se musí měnit zhruba po dvou letech), rozběh čerpadla a stav elektroinstalace. Nechte raději filtraci běžet přes noc, zvláště hrozí-li přízemní mrazíky.

Po rozběhnutí filtrace doplňte vodu do požadované výšky hladiny a začněte s její úpravou. Nejprve zkontrolujte tvrdost kapkovým testerem a upravte ji do optimálních hodnot podle návodu. Využívají se k tomu přípravky označené jako „Ca“. Pak teprve proměřte testerem alkalitu a následně hodnotu pH. Ta by měla být mezi 6,8 a 7,3. Pro optimalizaci alkality a pH existují rovněž speciální přípravky. Na závěr použijte desinfekční prostředky, po zimě většinou tzv. chlor šok. Ten bychom měli dávkovat opatrně pomocí dávkovače plovoucího na hladině a musíme kontrolovat obsah volného chlóru ve vodě.

voda

Nemusíte na to být sami

Odzimování bazénu a vířivky je poměrně náročné, můžete to udělat sami, ale také lze tyto práce svěřit odborníkům. Často se totiž stává, že se objeví nějaký problém, neočekávaná technická závada, změna počasí (noční mrazík), nevhodný postup a použití nesprávných chemických prostředků. U prováděných prací máte jistotu záruky, každá solidní firma dbá na to, aby byl klient spokojen a aby využíval zákaznických služeb častěji. Ostatně, často to prozradí i nezávislé recenze na některých diskusních webových fórech.