Cestovním pojištěním většinou rozumíme komplexní balíček, sestávající z jednotlivých druhů pojistných událostí, které jsou finančně kryty. Při pobytu v zahraničí může vzniknout celá řada nepříjemných situací, do nichž se klient může i nemusí dostat vlastním přičiněním. V této souvislosti je nutno podotknout, že platí přímá úměra vzdálenosti od domova a zároveň odlišnosti společenského systému, který v dané lokalitě panuje. Jistě chápete, že mnohem bezpečněji se budete cítit v např. v Rakousku na příhraniční cyklostezce podél Dunaje, a jinak v Pobřeží Slonoviny na dobrodružné výpravě v africké buši.
srdce rodiny

Druhy pojišťovacích služeb

  • Léčebné výlohy
  • Rizikové sporty
  • Storno poplatky
  • Právní ochrana
  • Úrazové zabezpečení
  • Zavazadla
  • Nevyužitá dovolená
  • Náklady na veterinární ošetření pro domácí mazlíčky
  • Asistenční služba
  • Odpovědnost za vzniklou škodu

červené auto

Pojištění zavazadel a právní ochrany

Pojištění zavazadel bývá nejčastěji sjednávaným segmentem, společně s pojištěním právní ochrany, která vás zabezpečí při ztrátě a odcizení osobních dokladů, při zavinění dopravní nehody, při nechtěném ublížení na zdraví, kdy budete v kontaktu s policií.
Co se týče vašich zavazadel, ta lze pojistit poměrně bezpečně proti krádeži, ztrátě a poškození. Týká se to veškerého vybavení – oděvů, toaletních potřeb, elektroniky apod. Pojišťovací společnosti mají k dispozici vždy přesný soupis předmětů, kterých se to týká.
kolečkové křeslo

Úrazová pojistka

Druhá nečastější pojistka. Neměli bychom malovat čerta na zeď a přivolávat si něco takového, ale v tomto případě se jistota vyplácí. Výhodou cestovní úrazové pojistky je, že se zároveň sčítá s životním nebo samostatným úrazovým pojištěním, které již máte sjednané. Tento typ pojistky je pro vás jakousi jistotou, že v případě úrazu nezůstanete bez příjmů, u vážných úrazů budete mít nárok na vyplácení pravidelné renty (odškodného), a u trvalého poškození zdraví vám pojišťovna vyplatí jednorázovou sumu, jejíž výše (v závislosti na výši pojistky) může přesahovat statisíce korun.